[ACS2] Dodanie użytkownika

Przejdź do SYSTEM MENU > User > Function Management, aby zweryfikować uprawnienia użytkowników.

Przejdź do zakładki SYSTEM MENU > User > User Management.
Kliknij przycisk Add, aby dodać użytkownika.
Wypełnij dane użytkownika.

Przejdź do Setting w zakładce SYSTEM MENU > User > Group Management.
Kliknij przycisk Add, aby dodać grupę.
Wypełnij dane grupy.
Przejdź do Management w zakładce SYSTEM MENU > User > Group Management.
Wybierz użytkownika do stworzonej grupy.

Zaloguj się do VigorACS z użyciem stworzonego użytkownika.