Filtrowanie ruchu LAN-LAN

Główne założenia przykładu:
– urządzenia z podsieci LAN2 192.168.2.X mają dostęp tylko do 192.168.1.10 w podsieci LAN1 192.168.1.X.

W przypadku komunikacji w obrębie tej samej podsieci pakiety są przesyłane bezpośrednio pomiędzy urządzeniami z pominięciem bramy(routera) – filtrowanie jest możliwe za pomocą ACL w switchu zarządzalnym.

LAN

Przejdź do zakładki LAN >> VLAN.
Zaznacz Enable i wskaż odpowiednie relacje VLAN.
W przykładzie:
– porty LAN P1~P2 przynależą do podsieci LAN1 bez VLAN Tag
– porty LAN P3~P4 przynależą do podsieci LAN2 bez VLAN Tag

Przejdź do zakładki LAN >> General Setup.
Kliknij przycisk Details Page, aby zmienić adresację podsieci LAN.

W tabeli Inter-LAN Routing włącz routing pomiędzy podsieciami LAN1 i LAN2 w obu kierunkach.

Obiekty

Przejdź do zakładki Object Setting >> IP Object.
Utwórz obiekty IP.
Obiekt IP podsieci LAN1 192.168.1.0/24.
Obiekt IP podsieci LAN2 192.168.2.0/24.
Obiekt IP urządzenia 192.168.1.10.

Reguły Firewall

Przejdź do zakładki Firewall >> General Setup.
Upewnij się, że włączony jest filtr danych oraz zestaw 2 jest startowy, który zostanie wykorzystany do blokowania ruchu pomiędzy podsieciami LAN.
W nowszych wersjach firmware domyślnym zestawem startowym filtru danych jest Set#1.
Przejdź do zakładki Firewall >> Filter Setup.
Kliknij indeks 2, aby przejść do ustawień domyślnego zestawu filtru danych.

Kliknij indeks 2 oraz 3, aby utworzyć reguły.
Zestaw 2 Reguła 2
Zaznacz Enable.
Wpisz dowolną nazwę reguły.
Jako kierunek wybierz LAN/DMZ/RT/VPN->LAN/DMZ/RT/VPN, aby reguła dotyczyła ruchu pomiędzy podsieciami LAN
W polu Source IP kliknij przycisk Edit, aby w nowym oknie wskazać źródłowy adres IP podsieci LAN2 192.168.2.0/24.
W polu Destination IP kliknij przycisk Edit, aby w nowym oknie wskazać docelowy adres IP urządzenia 192.168.1.10.
Wybierz akcję Pass Immediately, aby Vigor przepuszczał ruch z podsieci LAN2 do urządzenia w podsieci LAN1.
Jeśli chcesz dodać więcej urządzeń to przejdź do zakładki Object Setting >> IP Group i stwórz grupę obiektów IP.

Zestaw 2 Reguła 3
Zaznacz Enable.
Wpisz dowolną nazwę reguły.
Jako kierunek wybierz LAN/DMZ/RT/VPN->LAN/DMZ/RT/VPN, aby reguła dotyczyła ruchu pomiędzy podsieciami LAN.
W polu Source IP kliknij przycisk Edit, aby w nowym oknie wskazać źródłowy adres IP podsieci LAN2 192.168.2.0/24.
W polu Destination IP kliknij przycisk Edit, aby w nowym oknie wskazać źródłowy adres IP podsieci LAN1 192.168.1.0/24.
Wybierz akcję Block Immediately, aby Vigor blokował pozostały ruch z podsieci LAN2 do podsieci LAN1.