Filtrowanie ruchu VPN LAN-LAN

Główne założenia przykładu:
– tunel VPN pomiędzy podsieciami 192.168.1.0/24 <-> 192.168.2.0/24
– urządzenia z podsieci 192.168.2.X mają dostęp tylko do 192.168.1.10 w podsieci 192.168.1.X.

VPN

Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> LAN to LAN.
Utwórz tunel VPN.
Zapoznaj się z przykładami VPN LAN-LAN

Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> Connection Management, aby sprawdzić status połączenia VPN.
Klient VPN:
Serwer VPN:

Obiekty

Przejdź do zakładki Object Setting >> IP Object.
Utwórz obiekty IP.
Obiekt IP podsieci LAN1 192.168.1.0/24.
Obiekt IP podsieci LAN2 192.168.2.0/24.
Obiekt IP urządzenia 192.168.1.10.

Reguły Firewall

Przejdź do zakładki Firewall >> General Setup.
Upewnij się, że włączony jest filtr danych oraz zestaw 2 jest startowy, który zostanie wykorzystany do blokowania ruchu pomiędzy podsieciami LAN przez VPN.
W nowszych wersjach firmware domyślnym zestawem startowym filtru danych jest Set#1.
Przejdź do zakładki Firewall >> Filter Setup.
Kliknij indeks 2, aby przejść do ustawień domyślnego zestawu filtru danych.
Kliknij indeks 2 oraz 3, aby utworzyć reguły.
Zestaw 2 Reguła 2
Zaznacz Enable.
Wpisz dowolną nazwę reguły.
Jako kierunek wybierz LAN/DMZ/RT/VPN->LAN/DMZ/RT/VPN, aby reguła dotyczyła ruchu pomiędzy podsieciami LAN przez VPN
W polu Source IP kliknij przycisk Edit, aby w nowym oknie wskazać źródłowy adres IP podsieci 192.168.2.0/24.
W polu Destination IP kliknij przycisk Edit, aby w nowym oknie wskazać docelowy adres IP urządzenia 192.168.1.10.
Wybierz akcję Pass Immediately, aby Vigor przepuszczał ruch z podsieci 192.168.2.X do urządzenia 192.168.1.10.
Jeśli chcesz dodać więcej urządzeń to przejdź do zakładki Object Setting >> IP Group i stwórz grupę obiektów IP.

Zestaw 2 Reguła 3
ZaznaczEnable.
Wpisz dowolną nazwę reguły.
Jako kierunek wybierz LAN/DMZ/RT/VPN->LAN/DMZ/RT/VPN, aby reguła dotyczyła ruchu pomiędzy podsieciami LAN przez VPN
W polu Source IP kliknij przycisk Edit, aby w nowym oknie wskazać źródłowy adres IP podsieci LAN2 192.168.2.0/24.
W polu Destination IP kliknij przycisk Edit, aby w nowym oknie wskazać docelowy adres IP podsieci 192.168.1.0/24.
Wybierz akcję Block Immediately, aby Vigor blokował pozostały ruch z podsieci 192.168.2.X do podsieci 192.168.1.X.