Kontrola aplikacji

Blokowanie aplikacji IM, P2P oraz strumieniowania.

Przejdź do zakładki CSM >> APP Enforcement Profile.
Kliknij dowolny indeks np. 1, aby utworzyć profil.
Wpisz dowolną nazwę profilu.
Kliknij przycisk Select All, aby zaznaczyć wszystkie aplikacje z danej grupy, które będą blokowane.

Przejdź do zakładki Firewall >> General Setup.
Upewnij się, że filtr danych jest włączony i rozpocznie on pracę od zestawu startowego 2, który zostanie wykorzystany do blokowania wybranych aplikacji.

Zapoznaj się z przykładem Kiedy używać domyślnej reguły Firewall

Przejdź do zakładki Firewall >> Filter Setup.
Kliknij indeks 2, aby przejść do ustawień domyślnego zestawu filtru danych.
Wpisz dowolną nazwę zestawu.
Kliknij indeks 2, aby utworzyć regułę filtrującą ruch.

Zestaw 2 Reguła 2
Zaznacz Enable.
Wpisz dowolną nazwę reguły.
Jako kierunek wybierz LAN/DMZ/RT/VPN->WAN, aby reguła dotyczyła ruchu do Internetu.
W polu Source IP:
– pozostaw Any jeśli chcesz, aby reguła dotyczyła wszystkich urządzeń– kliknij przycisk Edit, aby w nowym oknie wskazać źródłowy adres IP urządzenia, które będzie filtrowaneWybierz akcję Pass Immediately, aby Vigor przepuszczał ruch z możliwością zastosowania  kontroli aplikacji.

Jeśli chcesz wyłączyć kontrolę aplikacji na niektórych urządzeniach to zapoznaj się z przykładem Jak przepuszczać urządzenie do Internetu bez filtrowania