Wiadomość administracyjna w przeglądarce

Filtrowanie Web umożliwia wyświetlenia komunikatu o zablokowaniu dostępu do danej strony w przeglądarce.

Przejdź do zakładki CSM >> URL Content Filter, aby zmodyfikować treść wiadomości administracyjnej filtru zawartości URL.

Przejdź do zakładki CSM >> Web Content Filter, aby zmodyfikować treść wiadomości administracyjnej filtru treści Web.
Przejdź do zakładki CSM >> DNS Filter, aby zmodyfikować treść wiadomości administracyjnej filtru DNS.

Jeśli połączenie z blokowaną stroną odbywa się z użyciem HTTP (np. http://www.facebook.pl ) to pojawi się wiadomość administracyjna.

Jeśli połączenie z blokowaną stroną odbywa się z użyciem HTTPS (np. https://www.facebook.pl ) to w zależności od zastosowanych mechanizmów blokowania:
pojawi się informacja o błędzie certyfikatu spowodowana faktem, że urządzenia Vigor używają domyślnie samopodpisanych certyfikatów
Możesz przejść do opcji Zaawansowane i otworzyć stronę z wiadomością administracyjną.
Jeśli zablokowana strona używa mechanizmów HSTS to przeglądarka nie pozwoli na jej otwarcie.

pojawi się informacja o zresetowaniu połączenia