HotSpot Web Portal – strona lądowania

Po udanym uwierzytelnieniu HotSpot Web Portal umożliwia skierowanie użytkownika na landing page (strona lądowania).

Fixed URL

Przekierowanie na wskazaną stałą stronę np. https://www.draytek.com

User Requested URL

Przekierowanie na oryginalnie wywołaną stronę przez użytkownika.

Bulletin Message

Wiadomość biuletynu umożliwia zdefiniowanie własnej strony.

Możesz załadować plik graficzny (maksymalny rozmiar 1MB).

Możesz utworzyć prostą stronę HTML (maksymalnie 511 znaków) zawierającą:
– własny tekst np. <br/><h1><font color=”red”>Vigor</font></h1><br/>
– odnośniki do plików graficznych np. <img src=”https://draytek.com/logo.png”>
– odnośniki do innych stron np. <a href=”https://draytek.com/support”>Support</a>.
– przekierowanie na inną stronę po określonym czasie np. <meta http-equiv=”refresh” content=”10; url=https://www.draytek.com”>