VigorRouter jako serwer RADIUS

Przejdź do zakładki User Management >>User Profile.
Utwórz konta użytkowników.

Zaznacz Enable this account, aby włączyć konto.
W polu Username wpisz nazwę użytkownika.
W polu Passowrd oraz Confirm Password wpisz hasło.
Przejdź do zakładki Applications >> RADIUS/TACAS+ -> Internal RADIUS.
Zaznacz Enable, aby włączyć.
W polu Authentication Port możesz zdefiniować port wykorzystywany przez RADIUS (domyślnie 1812).
W sekcji RADIUS Client Access List zdefiniuj klucz wspólny oraz adres IP klienta RADIUS (urządzenia pośredniczącego w uwierzytelnianiu np. router, switch, AP).
W sekcji Authentication wybierz metody uwierzytelniania.
W sekcji User Profile wybierz profil stworzonego wcześniej użytkownika.

Przejdź do zakładki Diagnostics >> Authentication Information, aby sprawdzić informacje o uwierzytelnianiu.