Opcje DHCP

Podstawowe opcje DHCP

Przejdź do szczegółów podsieci LAN w zakładce LAN>>General Setup.

Opcja 1 (Subnet Mask) – wybierz maskę podsieci w Subnet Mask
Opcja 3 (Router) – wpisz adres IP w polu Gateway IP Address
Opcja 51 (IP Address Lease Time) – wpisz czas dzierżawy w polu Lease Time
Opcja 6 (Domain Name Server) – wpisz podstawowy serwer DNS w polu Primary IP Address oraz zapasowy serwer DNS w polu Secondary IP Address

Zaawansowane opcje DHCP

Przejdź do zakładki LAN>>General Setup.
Kliknij przycisk DHCP Server Option.

  • Zaznacz Enable.
  • Wybierz podsieć LAN do której chcesz zastosować opcję DHCP.
  • W polu Option Number wpisz numer opcji.
  • Dla DataType wybierz typ danych zgodny z wymaganiami danej opcji.
  • W polu Data wpisz dane opcji
    znaki ASCII oraz \ nie są dozwolone ze względów bezpieczeństwa – zmień typ danych na Hex i wpisz wszystkie dane w formacie szesnastkowym
  • Kliknij przycisk Add, aby dodać opcję.

Opcja 18 (Extensions Path)
– Typ danych: ASCII
– Dane: Nazwa ścieżki, nazwa pliku i rozszerzenie określonego pliku
– Przykładowe dane: „/path/2925001.cfg”

Opcja 33 (Static Route)
– Typ danych: Lista adresów
– Dane: Para adresów IP oddzielonych przecinkiem „,” gdzie pierwszy to docelowy IP a drugi to IP routera(bramy)
– Przykładowe dane: „192.168.2.10, 192.168.1.2”

Opcja 66 (TFTP Server Name)
– Typ danych: ASCII
– Dane: Nazwa serwera TFTP
Jeśli chcesz skonfigurować adres IP serwera TFTP dla PXE boot to użyj Next Server IP Address/SIAddr.

Opcja 67 (Bootfile Name)
– Typ danych: Hex (szesnastkowy)
– Dane: Nazwa pliku przedstawiona w formacie szesnastkowym.

Opcja 119 (Domain Search)
– Typ danych: Hex (szesnastkowy)
– Dane: sufiks domeny przedstawiony w formacie szesnastkowym, gdzie liczba poprzedzająca oznacza długość
– Przykładowe dane: „076472617974656b02706c” (draytek.pl)
„07” oznacza, że następuje 7 znaków
„6472617974656b” w Hex oznacza „draytek” w ASCII
„02” oznacza, że następują 2 znaki
„706c” w Hex oznacza „pl” w ASCII

Opcja 121 (Classless Static Route Option)
– Typ danych: Hex (szesnastkowy)
– Dane: szerokość maski podsieci, znacząca część podsieci oraz adres IP routera(bramy) przedstawione w formacie szesnastkowym
– Przykładowe dane: „18C0A802C0A80102” (192.168.2.0/24 via 192.168.1.2)
„18” w Hex oznacza 24 dziesiętnie
„C0A802” w Hex oznacza 192 168 2 dziesiętnie
„C0A80102” w Hex oznacza  is 192 168 1 2 dziesiętnie

Opcja 150 (TFTP Server Address)
– Typ danych: Lista adresów
– Dane: adres IP serwera TFTP
– Przykładowe dane: „192.168.1.10”