Połączenie LAN dwóch routerów przez linię Ethernet

Jeśli posiadasz kabel Ethernet, prywatną linię Ethernet lub MPLS pomiędzy routerami to możesz je ze sobą połączyć poprzez LAN.

Wariant 1: brak osobnej adresacji linii Ethernet

 • Połączenie lokalne pomiędzy portami LAN P4 routerów Vigor
 • Przesyłanie danych pomiędzy podsieciami LAN 192.168.1.0/24 <-> 192.168.2.0/24
 • VigorRouter1:
  – adresacja podsieci LAN1: 192.168.1.1 /24
  – włączony serwer DHCP
  – komputery uzyskują IP automatycznie (brama domyślna 192.168.1.1)
 • VigorRouter2 VLAN0:
  – porty LAN P1~P3
  – adresacja podsieci LAN1: 192.168.2.1 /24
  – włączony serwer DHCP
  – komputery uzyskują IP automatycznie (brama domyślna 192.168.2.1)
 • VigorRouter2 VLAN1:
  – port LAN P4
  – adresacja podsieci LAN2: 192.168.1.2 /24
  – wyłączony serwer DHCP

VigorRouter1

Przejdź do zakładki LAN >> General Setup.
Skonfiguruj podsieć LAN1.
Przejdź do zakładki Routing >> Static Route.
Dodaj trasę statyczną 192.168.2.0/24 przez 192.168.1.2 .
VigorRouter2

Przejdź do zakładki LAN >> VLAN.
Skonfiguruj VLANy.
Przejdź do zakładki LAN >> General Setup.
Skonfiguruj podsieci LAN.
Przejdź do zakładki LAN>>General Setup.
W tabeli Inter-LAN Routing włącz routing pomiędzy podsieciami LAN1<->LAN2.


Wariant 2: osobna adresacja linii Ethernet

 • Połączenie lokalne pomiędzy portami LAN P4 routerów Vigor
 • Przesyłanie danych pomiędzy podsieciami LAN 192.168.1.0/24 <-> 192.168.2.0/24
 • VigorRouter1 VLAN0:
  – porty P1~P3
  – adresacja podsieci LAN1: 192.168.1.1 /24
  – włączony serwer DHCP
  – komputery uzyskują IP automatycznie (brama domyślna 192.168.1.1)
 • VigorRouter1 VLAN1:
  – port LAN P4
  – adresacja podsieci LAN2: 192.168.3.1 /30
  – wyłączony serwer DHCP
 • VigorRouter2 VLAN0:
  – porty LAN P1~P3
  – adresacja podsieci LAN1: 192.168.2.1 /24
  – włączony serwer DHCP
  – komputery uzyskują IP automatycznie (brama domyślna 192.168.2.1)
 • VigorRouter2 VLAN1:
  – port LAN P4
  – adresacja podsieci LAN2: 192.168.3.2 /30
  – wyłączony serwer DHCP

VigorRouter1

Przejdź do zakładki LAN >> VLAN.
Skonfiguruj VLANy.
Przejdź do zakładki LAN >> General Setup.
Skonfiguruj podsieci LAN.
Przejdź do zakładki Routing >> Static Route.
Dodaj trasę statyczną 192.168.2.0/24 przez 192.168.3.2 .
VigorRouter2

Przejdź do zakładki LAN >> VLAN.
Skonfiguruj VLANy.
Przejdź do zakładki LAN >> General Setup.
Skonfiguruj podsieci LAN.

Przejdź do zakładki Routing >> Static Route.
Dodaj trasę statyczną 192.168.1.0/24 przez 192.168.3.1 .