[VigorSwitch] Ustawienia VLAN portów

VLAN (Virtual LAN) oznacza wirtualną sieć lokalną, która jest wydzielona logicznie z innej większej sieci za pomocą separacji portów oraz/lub tagowania.

Nietagowana ramka Ethernet:
Tagowana ramka Ethernet (802.1Q):

Podwójnie tagowana ramka Ethernet (802.1Q-in-Q):

Przejdź do zakładki Switch LAN >> VLAN Management >> Interface Settings, aby skonfigurować relacje VLAN na portach switcha.

Kierunek wejściowy (ingress):

Krok 1. Weryfikacja czy ramka jest tagowana
Opcja Accepted Type sprawdza jaka ramka wejściowa będzie akceptowana:
All: akceptowane są ramki tagowane i nietagowane
Tag Only: akceptowane są tylko ramki tagowane, natomiast ramki nietagowane są odrzucane
Untag Only: akceptowane są tylko ramki nietagowane, natomiast ramki tagowane są odrzucane

Krok 2. Weryfikacja VID ramki tagowanej
Opcja Ingress Filtering sprawdza VID (VLAN ID) w tagowanej ramce wejściowej:
Enable: akceptowane są ramki z VID do którego przynależy port, natomiast odrzucane są ramki jeśli port nie jest członkiem VLAN do którego odnosi się ramka
Disable: akceptowane są ramki z dowolnym VID

Krok 3.  Dodanie PVID do ramki
Jeśli ramka wejściowa jest nietagowana to dodawany jest do niej tag zgodny z PVID.
Jeśli port w trybie Tunnel to do ramki tagowanej dodawany jest zewnętrzny tag (802.1Q-in-Q) zgodny z PVID.

Kierunek wyjściowy (egress):

Sprawdzenie trybu VLAN portu:
Hybrid: ramki wyjściowe są tagowane dla VLANów należących do Tagged VLAN oraz nietagowane dla VLANów należących do Untagged VLAN
Access: ramki wyjściowe są nietagowane
Trunk: ramki wyjściowe są tagowane dla VLANów należących do Tagged VLAN; wyjątek stanowi PVID, który jest dodawany automatycznie do Untagged VLAN
Tunnel: ramki wyjściowe mają usuwany zewnętrzny tag (802.1Q-in-Q)