Algorytm działania Load Balance / Route Policy

Domyślna kolejność sprawdzania wpisów:

 1. Konkretne trasy w tabeli routingu
  Ewentualne sprawdzenie trasy domyślnej odbywa się w punkcie 6
 2. Polityka Tras/Rozkładu Obciążenia
  Domyślny priorytet wpisów w Routing >> Load-Balance/Route Policy wynosi 200.
  Użycie priorytetu poniżej 150 nadaje pierwszeństwo względem Tabeli Routingu.
 3. Ruch wyłączony z automatycznego rozkładu obciążenia
  W WAN>>General Setup można określić ruch dla którego będzie wyłączona opcja Load Balance.
 4. Pamięć podręczna (dla istniejącego już połączenia pomiędzy źródłowym a docelowym IP użyj tego samego WAN)
  Domyślnie w WAN >> General Setup skonfigurowany jest tryb IP Based.
  IP Based :
  – połączenia pomiędzy klientem(źródłowy IP) a serwerem(docelowy IP) kierowane przez ten sam WAN
  – prędkość ograniczona do przepustowości łącza, przez które router skierował połączenie
  Session Based :
  – połączenia pomiędzy klientem(źródłowy IP) a serwerem(docelowy IP) kierowane przez różne WANy
  – sumaryczna prędkość WANów
  – może powodować problemy z połączeniami SSL/TLS (zmieniający się publiczny adres IP klienta)
 5. Automatyczny rozkład obciążenia WAN

  Domyślnie w WAN >> General Setup skonfigurowana jest prędkość łącza Auto Detect. Auto Detect : prędkość łącza wykrywana automatycznie na podstawie ostatnich szczytowych prędkości pobierania oraz wysyłania
  According to Line Speed : prędkość łącza zdefiniowana manualnie w szczegółowych ustawieniach WAN w WAN >> General Setup.Domyślnie w WAN >> General Setup skonfigurowane są wagi Bandwidth-Based.
  Bandwidth-Based: analiza dostępnego upload/download bandwidth (prędkość łącza minus aktualne użycie)
  Quality-Based: analiza dostępnego upload bandwidth, jitter oraz latency
  Reliability-Based: analiza dostępnego upload/download bandwidth (prędkość łącza minus aktualne użycie) oraz packet loss
  Custom: ananliza wszystkich dostępnych składowych
  Latency, jitter, packet loss wymaga włączenia Link Connection Detection w WAN >> General Setup

  Domyślnie w szczegółowych ustawieniach WAN w WAN >> General Setup włączona jest opcja Load Balance, która jest niezbędna do automatycznego rozkładu obciążenia.

 6. Trasa domyślna
  Jeśli punkty 1-5 nie zostały zastosowane.

 

Przejdź do Diagnostics >> Route Policy Diagnosis, aby sprawdzić czy ruch będzie kierowany według oczekiwań.