Kierowanie ruchu HTTPS do Internetu przez wybrany WAN

Zapoznaj się z przykładem Algorytm działania Load Balance / Route Policy.

Główne założenia przykładu:
– skierowanie ruchu HTTPS (TCP 443) przez łącze WAN2 z możliwością przełączenia na WAN1 w przypadku awarii

Przejdź do zakładki Routing >> Load-Balance/Route Policy.
Wybierz Advance Mode.

Po kliknięciu na indeks 1 (protokół TCP 443 przez WAN2):
– zaznacz Enable
– wybierz protokół TCP
– wybierz przeznaczenie Dest Port Range (w omawianym przykładzie 443)
– wybierz interfejs WAN2
– zaznacz opcje Failover to WAN1
Opcja Failover to służy do skierowania ruchu na inny WAN w przypadku awarii łącza preferowanego.
Jeśli nie zaznaczysz tej opcji to awaria łącza będzie oznaczała brak dostępu do Internetu.
Zamiast konketnego WANu możesz wybrać Default WAN.