Kierowanie ruchu z komputera do Internetu przez wybrany dodatkowy WAN IP

Zapoznaj się z przykładem Algorytm działania Load Balance / Route Policy.

Główne założenia przykładu:
– lokalny adres IP 192.168.1.10 kierowany jest przez łącze WAN1 z użyciem dodatkowego adresu WAN IP 1.1.1.3 bez możliwości przełączenia w przypadku awarii

Przejdź do zakładki WAN >> Internet Access -> WAN1.
Kliknij przycisk WAN IP Alias, aby wprowadzić dodatkowe IP wspierane przez ISP.

Przejdź do zakładki Routing >> Load-Balance/Route Policy.
Wybierz Advance Mode.

Po kliknięciu na indeks 1 (ruch z adresu IP 192.168.1.10 przez WAN1 Alias 1.1.1.3):
– zaznacz Enable
– wybierz źródło IP Range (w omawianym przykładzie 192.168.1.10)
– wybierz interfejs WAN1 oraz wskaż dodatkowy IP, którym ma prezentować się urządzenie w Internecie

Przejdź do zakładki LAN >> Bind IP to MAC.
Dodaj urządzenie użytkownika do IP Bind List, aby zapewnić mu niezmienny adres IP.