Jak zmienić hasło administratora routera ?

Domyślna nazwa użytkownika i hasło do zalogowania się można znaleźć w podręczniku użytkownika. W przypadku większości routerów Vigor domyślną nazwą użytkownika i hasłem jest „admin”. Ze względów bezpieczeństwa po zalogowaniu się na routerze po raz pierwszy zaleca się zmianę hasła.

  1. Zaloguj się do routera przez przeglądarkę
  2. Przejdź do zakładki System Maintenance >> Administrator Password.

Zapoznaj się z przykładami dotyczącymi Zarządzania