Przydzielanie adresów IP klientom VPN

Podczas nawiązywania połączenia PPTP, L2TP, L2TP over IPsec, IPsec XAuth, IKEv2 EAP, SSL VPN, OpenVPN serwer VPN przydziela adres IP.

Serwer DHCP włączony

Przejdź do zakładki LAN >> General Setup, aby zweryfikować ustawienia serwera DHCP.
Domyślnie serwer DHCP jest włączony i przydziela on adresy IP zarówno urządzeniom podłączonym do LAN jak i klientom VPN.

Jeśli pula DHCP jest zbyt mała to klienci VPN mogą mieć problemy z ustanowieniem połączenia VPN na skutek braku wolnych adresów IP.

Serwer DHCP wyłączony

Przejdź do zakładki LAN >> General Setup, aby zweryfikować ustawienia serwera DHCP.
Jeśli serwer DHCP jest wyłączony to nie przydziela on adresów IP urządzeniom podłączonym do LAN, a klienci VPN otrzymuję adresy ze specjalnej puli.
Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> PPP General Setup, aby zweryfikować ustawienia puli adresów IP przeznaczonych dla klientów VPN podczas wyłączonego serwera DHCP.

Adres przypisany statycznie

Niezależnie od tego czy serwer DHCP jest włączony czy wyłączony możesz przypisać statyczny adres IP.
Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User.

Adres przypisany przez RADIUS

Jeśli zintegrowałeś VPN z RADIUS to Vigor może przypisać klientowi VPN adres IP zgodny z otrzymanym Framed-IP-Address od serwera RADIUS.

Zapoznaj się z przykładem Integracja uwierzytelniania użytkowników VPN z RADIUS.