Routing dynamiczny RIP przez LAN/WAN

  • Routing dynamiczny RIP dla propagowania podsieci LAN na cele routingu

VigorRouter1

Przejdź do zakładki LAN >> General Setup.
Kliknij przycisk Details Page dla podsieci LAN1, aby włączyć protokół RIP.
Po skonfigurowaniu wszystkich routerów przejdź do zakładki Diagnostics >> Routing Table, aby sprawdzić czy w tabeli routingu widnieją podsieci pochodzące z RIP.

Zauważ, że VigorRouter1 otrzymał informacje od pozostałych routerów tylko o podsieciach w trybie routing.

VigorRouter2

Przejdź do zakładki LAN>>General Setup.
Skonfiguruj podsieć na cele NATu oraz routingu.
Przejdź do zakładki WAN>>Internet Access.
Kliknij przycisk Details Page dla WAN1, aby włączyć protokół RIP.
Po skonfigurowaniu wszystkich routerów przejdź do zakładki Diagnostics >> Routing Table, aby sprawdzić czy w tabeli routingu widnieją podsieci pochodzące z RIP.

Zauważ, że VigorRouter2 otrzymał informacje od VigorRouter3 tylko o podsieci w trybie routing.

VigorRouter3

Przejdź do zakładki LAN>>General Setup.
Skonfiguruj podsieć na cele NATu oraz routingu.
Przejdź do zakładki WAN>>Internet Access.
Kliknij przycisk Details Page dla WAN1, aby włączyć protokół RIP.
Po skonfigurowaniu wszystkich routerów przejdź do zakładki Diagnostics >> Routing Table, aby sprawdzić czy w tabeli routingu widnieją podsieci pochodzące z RIP.

Zauważ, że VigorRouter3 otrzymał informacje od VigorRouter2 tylko o podsieci w trybie routing.