Trasa statyczna przez LAN

  • Trasa statyczna do 192.168.2.0 /24 przez LAN1

Przejdź do zakładki LAN >> General Setup.
Skonfiguruj adresację podsieci LAN.
Zapoznaj się z przykładami LAN

Przejdź do zakładki Routing >> Static Route.
Kliknij dowolny indeks np. 1, aby stworzyć trasę statyczną.

Wybierz/wypełnij następujące pola:
– zaznacz Enable
– w polu Destination IP Address  wpisz adres IP sieci docelowej
– w polu Subnet Mask wybierz maskę podsieci
– w polu Gateway IP Address wpisz adres IP bramy
– jako Network Interface wybierz interfejs sieciowy przez który ma być kierowany ruch do sieci docelowej

Przejdź do zakładki Diagnostics >> Routing Table.
Sprawdź czy w tabeli routingu widnieje utworzona trasa.