Trasa statyczna przez VPN

  • Trasa statyczna do 192.168.10.0 /24 przez VPN

Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> LAN-to-LAN.
Stwórz tunel VPN.
Zapoznaj się z przykładami VPN

W profilu VPN przejdź do sekcji TCP/IP Network Setting.
Kliknij przycisk More, aby dodać trasę statyczną przez profil VPN.
W nowym oknie:
– w polu Network IP wpisz adres IP podsieci
– w polu Netmask wybierz maskę
– kliknij przycisk Add, aby dodać trasę
Przejdź do zakładki Diagnostics >> Routing Table.
Sprawdź czy w tabeli routingu widnieje utworzona trasa podczas aktywnego połączenia VPN.