Alarm email

Przejdź do zakładki System Maintenance >> SysLog/MailAlert.
Zaznacz Enable, aby włączyć alarm email.
W polu SMTP Server wpisz adres IP lub adres domenowy serwera poczty.
W polu SMTP Port wpisz port, który będzie wykorzystywany do wysyłania poczty.
Większość dostawców Internetu blokuje domyślny port 25.
W polu Mail To wpisz docelowy adres email.
W polu Return-Path wpisz źródłowy adres email.
Większość dostawców poczty wymaga używania adresu źródłowego zgodnego z kontem.
Zaznacz Use SSL, aby połączenie było szyfrowane.
Zaznacz Authentication, aby włączyć uwierzytelnianie.
W polu Username wpisz nazwę konta pocztowego..
W polu Password wpisz hasło do konta pocztowego.
W sekcji Enable E-Mail Alert wskaż typy alarmów, które mają być przesyłane przez Vigor.

Po skonfigurowaniu kliknij przycisk Send a test e-mail, aby przesłać wiadomość testową.

Email testowy:
Przykładowy alarm mailowy dla DoS Defense: