Alerty email

Przejdź do zakładki System Maintenance >> SysLog/MailAlert.
Zaznacz Enable, aby włączyć alarm email.
W polu SMTP Server wpisz adres IP lub adres domenowy serwera poczty.
W polu SMTP Port wpisz port, który będzie wykorzystywany do wysyłania poczty.
Większość dostawców Internetu blokuje domyślny port 25.
W polu Mail To wpisz docelowy adres email.
W polu Sender Address (lub Return-Path) wpisz adres email nadawcy.
Większość dostawców poczty wymaga używania adresu źródłowego zgodnego z kontem.
Zaznacz Use SSL, aby połączenie było szyfrowane.
Zaznacz Authentication, aby włączyć uwierzytelnianie.
W polu Username wpisz nazwę konta serwera poczty.
W polu Password wpisz hasło do konta serwera poczty.
W sekcji Enable E-Mail Alert wskaż typy alarmów, które mają być przesyłane przez Vigor.

Korzystanie z poczty Google/Gmail wymaga wygenerowania hasła do aplikacji.
Zapoznaj się z przykładem Powiadomienia / alerty email przez Gmail

Po skonfigurowaniu kliknij przycisk Send a test e-mail, aby przesłać wiadomość testową.

Email testowy:
Przykładowy alarm mailowy dla DoS Defense: