Domyślne porty do zarządzania routerem

Routery Vigor wspierają następujące porty/protokoły do zarządzania:

  • Telnet: TCP 23
  • HTTP: TCP 80
  • HTTPS: TCP 443
  • FTP: TCP 21
  • TR-069: TCP 8069
  • SSH: TCP 22
  • SNMP: UDP 161

Przejdź do zakładki System Maintenance >> Management, aby zmienić domyślne porty do zarządzania.

Brak możliwości zmiany portu SNMP.

Port 443 jest również wykorzystywany przez SSL VPN. Możesz go zmienić w zakładce SSL VPN >> General Setup

Po zmianie domyślnego portu na inny przy wywołaniu należy po dwukropku wpisać aktualny port  192.168.1.1:XXXX