Dostosowanie wyglądu strony logowania

1. Strona logowania standardowa

Domyślna strona logowania zawiera logo DrayTek oraz informację o serii Vigor.

2. Strona logowania bez logo

Przejdź do zakładki User Management >> General Setup.
Wybierz Blank Login Page Logo, aby nie wyświetlać domyślnego logo.

3. Strona logowania z własnym logo

Przygotuj plik z własnym logo (maksymalny rozmiar 524 x 352 piksele).
Przejdź do zakładki User Management >> General Setup.
Wybierz Upload a file Login Page Logo, wybierz plik logo i kliknij przycisk Upload, aby załadować plik logo.

4. Strona logowania z dodatkowym tekstem

Przejdź do zakładki System Maintenance >> Login Page Greeting.
Zaznacz Enable, aby włączyć wyświetlanie wiadomości powitalnej.
W polu Login Page Title możesz użyć maksymalnie 31 znaków.
W polu Welcome Message and Bulletin możesz użyć maksymalnie 511 znaków.