Import certyfikatu routera

Router Vigor używa  certyfikatów m.in. do dostępu HTTPS, SSL VPN.

Wariant 1: Import podpisanego żądania certyfikatu

W omawianym wariancie wymagany jest urząd certyfikacji, który podpisze żądanie certyfikatu.
Klucz prywatny pozostaje w routerze.

Przejdź do zakładki System Maintenance >> Time and Date.
Zweryfikuj ustawienia czasu routera.
Użyj serwera czasu NTP.

Przejdź do zakładki Certificate Management >> Local Certificate.
Kliknij przycisk GENERATE, aby przejść do generowania żądania lokalnego certyfikatu routera.
Po wypełnieniu wymaganych pól kliknij przycisk Generate.
Certyfikat możesz powiązać z domeną np. vigor.drayddns.com

Proces może zająć kilka minut.

Kliknij przycisk View.
Skopiuj żądanie certyfikatu.

Podpisz żądanie certyfikatu w urzędzie certyfikacji.

Przejdź do zakładki Certificate Management >> Local Certificate.
Kliknij przycisk IMPORT, aby przejść do importowania lokalnego certyfikatu.

Wybierz certyfikat, który jest powiązany z dostępnym żądaniem.
Kliknij przycisk Import, aby zaimportować.

Wariant 2: Import certyfikatu oraz klucza prywatnego

W omawianym wariancie wymagany jest certyfikat oraz klucz prywatny wystawiony przez urząd certyfikacji.

Przejdź do zakładki Certificate Management >> Local Certificate.
Kliknij przycisk IMPORT, aby przejść do importowania lokalnego certyfikatu.

Certyfikat z kluczem prywatnym (format PKCS12)

Plik .pfx zawiera certyfikat oraz klucz prywatny w formie szyfrowanej.

Wybierz certyfikat z kluczem prywatnym.
Wpisz hasło.
Kliknij przycisk Import, aby zaimportować.

Certyfikat i klucz prywatny

Plik .crt zawiera certyfikat w formie nieszyfrowanej.
Plik .pem zawiera klucz prywatny w formie nieszyfrowanej lub szyfrowanej.

Wybierz certyfikat oraz klucz prywatny.
Wpisz hasło jeśli jest wymagane.
Kliknij przycisk Import, aby zaimportować.