Jak wyłączyć zarządzanie routerem z sieci lokalnej

Routery Vigor domyślnie mają włączoną możliwość zarządzania z dowolnej sieci lokalnej.

Przejdź do zakładki System Maintenance >> Management.
Pozostaw włączoną opcję Allow management from LAN.
Wybierz protokoły, które będą wykorzystywane do zarządzania routerem.
W opcji Apply to Subnet wskaż podsieci LAN z których będzie możliwość zarządzania routerem (pozostaw przynajmniej jedną podsieć LAN np. LAN1).

Ustawienia dostępu LAN nie dotyczą ping.

Możesz podać konkretny adres IP, aby zarządzanie routerem z LAN było możliwe tylko z niego.