Logi konsoli przez telnet

Logi konsoli są przydatne w przypadku samoczynnych restartów routera.

Większość routerów Vigor nie posiada wyprowadzonego portu konsoli.
W takim przypadku możesz użyć polecenia sys con2tel enable , aby kopiować logi konsoli do telnet.

Kroki niezbędne do zapisania logów konsoli:

 1. Włącz klienta Telnet w Windows.
  W nowszych systemach Windows klient Telnet jest domyślnie wyłączony.
  W Windows przejdź do Panel Sterowania > Programy i Funkcje.
  Kliknij Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.
 2. W Windows wyszukaj i otwórz cmd lub wiersz polecenia. W wierszu poleceń wydaj komendę telnet
 3. Użyj komendy set logfile xxx.txt , aby  zdefiniować plik do którego będą zapisywane logi.
  W omawianym przykładzie plik VigorDebug.txt jest zlokalizowany w C:\Users\jan.kowalski\
 4. Użyj komendy open Vigor_IP, aby zalogować się do routera.
 5. Wpisz dane administratora
 6. Użyj komendy sys con2tel enable , aby wyświetlać logi konsoli.
  Naciśnij ctrl+s , aby rozpocząć przechwytywanie.
 7. Naciśnij l (mała litera L), aby wyświetlić obecny status pamięci (tożsame z komendą sys q).
  Przechwytuj logi do pojawienia się problemu.
  Jeśli problem nie wystąpi a zostanie zamknięta sesja telnet to spróbuj ponownie.