Rejestracja produktu na portalu MyVigor

Portal MyVigor umożliwia pełne zarządzanie usługami routera:
– aktywacja licencji testowych(trial)
– aktywacja licencji wymagających klucza
– aktywacja licencji płatnej Cyren
– przełączanie usług WCF (BPjM ⇔ Cyren)
– modyfikacja domeny DrayDDNS

1. Utworzenie konta na portalu MyVigor

  • przejdź na stronę myvigor.draytek.com
  • kliknij link Create Account
  • postępuj zgodnie z krokami kreatora

2. Dodanie urządzenia do portalu MyVigor

  • zaloguj się do routera
  • w menu po lewej stronie kliknij link Product Registration (lub przejdź do zakładki System Maintenance >> Activation i kliknij link Activate), aby nastąpiło przekierowanie na stronę logowania do portalu MyVigor
  • zaloguj się do portalu MyVigor
  • w polu Device name wpisz własną nazwę urządzenia a następnie kliknij przycisk Submit, aby dodać urządzenie
  • urządzenie znajduje się na liście twoich produktów
  • możesz zarządzać licencjami