Status diód routera w trybie TFTP

Vigor2133/Vigor2762/Vigor2912
Dwie lewe diody migają szybko jednocześnie.

Vigor2860/Vigor2925
Trzy lewe diody migają szybko jednocześnie.

Vigor2862/Vigor2926
Centralna dioda świeci, a środkowa lewa, prawa, górna oraz dolna migają szybko jednocześnie.

Vigor2952/ Vigor3220
Trzy lewe diody oraz trzy prawe migają szybko jednocześnie.

Vigor2960
Trzy lewe diody migają szybko po kolei.

Vigor3900
Dioda ACT miga szybko.