Termometr USB

Odczyt i wykres temperatury

Podłącz termometr USB do routera.
Przejdź do zakładki USB Application >> USB Device Status, aby sprawdzić czy sensor został prawidłowo wykryty przez router.
Przejdź do zakładki USB Application >> Temperature Sensor – Setting, aby ustawić:
– kalibrację
– jednostkę
– próg niskiej i wysokiej temperatury dla alarmu
Przejdź do zakładki USB Application >> Temperature Sensor – Graph, aby wyświetlić wykres temperatury.


Alarm o temperaturze poza zdefiniowanym zakresem

Przejdź do zakładki USB Application >> Temperature Sensor – Setting.
Zaznacz Enable SysLog alarm, aby router generował logi dla temperatury poza zdefiniowanym zakresem.
W polu Upper temperature limit wpisz górny próg temperatury np. 22 stopnie
W polu Lower temperature limit wpisz dolny próg temperatury np. 18 stopni

Przykładowe logi:
 [Alert][The current temperature 22.68 C is higher than the upper limit 22.0 C. ]
[Alert][The current temperature 17.62 C is lower than the lower limit 18.0 C. ]

Możesz również otrzymać alarm o temperaturze przez SMS/Mail.
Zapoznaj się z przykładem Jak włączyć powiadomienia email o temperaturze poza zakresem