Czy router Vigor może pracować jako serwer VPN oraz klient VPN ?

Router Vigor w zakresie użytkowników zdalnych (VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User) pracuje jako serwer VPN (odbieranie połączeń).

Router Vigor w zakresie VPN Site-to-Site (VPN and Remote Access >> LAN to LAN) pracuje zarówno jako serwer VPN (odbieranie połączeń) jak i klient VPN (inicjowanie połączeń).

W ustawieniach profilu VPN LAN-LAN możesz wybrać następujące kierunki:

Both: odbieranie połączenia VPN oraz warunkowe (ruch do sieci zdalnej) inicjowanie połączenia VPN
W przypadku kierunku Both w profilu VPN skonfiguruj ustawienia w sekcji Dial-out oraz Dial-in.
Dial-in: odbieranie połączenia VPN
Dial-out: warunkowe (ruch do sieci zdalnej) inicjowanie połączenia VPN
Dial-out z Always on: bezwarunkowe (automatyczne) inicjowanie połączenia VPN