Domyślne porty VPN

Routery Vigor wspierają następujące porty/protokoły do połączeń VPN:

  • PPTP: TCP 1723, protokół 47 (GRE)
  • IPsec: UDP 500 (IKE), UDP 4500 (IPsec NAT-T), protokół 50 (ESP), protokół 51 (AH)
  • L2TP: UDP 1701
  • SSL VPN: TCP 443
  • OpenVPN: TCP/UDP 1194

Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> Remote Access Control, aby włączyć/wyłączyć obsługę danego protokołu VPN.
Domyślnie wszystkie usługi są włączone.

Zmiana portów używanych przez PPTP, IPsec, L2TP jest niemożliwa.

Przejdź do zakładki SSL VPN >> General Setup, aby zmienić domyślny port SSL VPN.

Port 443 jest również wykorzystywany do zarządzania routerem przez HTTPS. Możesz go zmienić w zakładce System Maintenance >> Management.

Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> OpenVPN -> General Setup, aby zmienić domyślne porty OpenVPN.