VPN LAN-LAN IPsec pomiędzy takimi samymi adresacjami

Zapoznaj się z przykładem Rozwiązywanie problemów z VPN.

Spis treści:
1. Konfiguracja serwera VPN
2. Konfiguracja klienta VPN
3. Status połączenia

Główne założenia przykładu:
– typ tunelu: LAN-LAN (site-site) w trybie Routing pomiędzy takimi samymi adresacjami sieci lokalnych
Dla adresacji 192.168.1.x od strony serwera jest wykonywana translacja dwukierunkowa na wirtualną podsieć 192.168.11.x (np. 192.168.1.10<->192.168.11.10).
Dla adresacji 192.168.1.x od strony klienta jest wykonywana translacja dwukierunkowa na wirtualną podsieć 192.168.12.x (np. 192.168.1.10<->192.168.12.10).
– protokół VPN: IPsec IKEv1 (tryb główny)
– szyfrowanie: AES
– adres WAN serwera VPN: 1.1.1.1
– adres WAN klienta VPN:  2.2.2.2

1. Konfiguracja serwera VPN

Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> Remote Access Control.
Sprawdź czy jest włączona obsługa protokołu IPsec.

Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> LAN-LAN.
Kliknij dowolny indeks np. 1, aby stworzyć profil VPN.
Wybierz/wypełnij następujące pola w sekcji Common Settings:
– Wpisz dowolną nazwę profilu.
– Zaznacz Enable this profile.
– Wybierz kierunek połączenia Dial-in, aby profil służył do odbierania połączenia
– W polu Idle Timeout wpisz 0 jeśli Vigor ma pozostawić połączenie pomimo braku ruchu.Wybierz/wypełnij następujące pola w sekcji Dial-in:
– Jako akceptowany protokół zaznacz IPsec Tunnel.
– Zaznacz opcję Specify Remote VPN Gateway i wpisz publiczny adres IP klienta VPN. W omawianym przykładzie IP 2.2.2.2.
– Zaznacz klucz IKE Pre-Shared Key, kliknij przycisk IKE Pre-Shared Key – pojawi się okienko w którym wpisz odpowiedni klucz. W omawianym przykładzie klucz ‘test’.
– Zaznacz odpowiedni poziom zabezpieczeń IPsec w IPsec Security Method. W przykładzie użyto AES.
Wybierz/wypełnij następujące pola w sekcji TCP/IP Network Settings:
– Wybierz tryb Route
– Zaznacz IPsec VPN with the Same Subnets i wskaż rodzaj dwukierunkowej translacji Whole Subnet
– Wpisz wirtualną adresację sieci zdalnej w polu Remote Network IP (w przykładzie 192.168.12.0) oraz jej maskę w polu Remote Network Mask (w przykładzie 255.255.255.0).
– W Translated Local Network wybierz lokalną podsieć dla której ma być wykonana translacja i wpisz wirtualną adresację sieci lokalnej (w przykładzie 192.168.11.0).

2. Konfiguracja klienta VPN

Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> Remote Access Control.
Sprawdź czy jest włączona obsługa protokołu IPsec.
Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> LAN-LAN.
Kliknij dowolny indeks np. 1, aby stworzyć profil VPN.
Wybierz/wypełnij następujące pola w sekcji Common Settings:
– Wpisz dowolną nazwę profilu.
– Zaznacz Enable this profile.
– Wybierz WAN1 First, aby WAN1 był preferowanym interfejsem WAN do zestawiania VPN.
– Wybierz kierunek połączenia Dial-out, aby profil służył do inicjowania połączenia
– Zaznacz opcję Always on (Idle Timeout zmieni się na -1), aby połączenie było aktywne cały czas.


Wybierz/wypełnij następujące pola w sekcji Dial-out:
– Jako  protokół zaznacz IPsec Tunnel.
– W polu Server IP/Host Name for VPN wpisz adres IP routera (w przykładzie 1.1.1.1), do którego zestawiasz tunel VPN, albo jego adres domenowy (w przykładzie vigor.drayddns.com).
– Zaznacz klucz IKE Pre-Shared Key, kliknij przycisk IKE Pre-Shared Key – pojawi się okienko w którym wpisz odpowiedni klucz. W omawianym przykładzie klucz ‘test’.
– Zaznacz odpowiedni poziom zabezpieczeń IPSec w IPsec Security Method. W przykładzie użyto AES.
– Jeśli chcesz skonfigurować zaawansowane ustawienia IKE (szyfrowanie, integralność grupę Diffiego-Hellmana, czas życia kluczy, PFS) to kliknij przycisk Advanced.
Wybierz/wypełnij następujące pola w sekcji TCP/IP Network Settings:
– Wybierz tryb Route
– Zaznacz IPsec VPN with the Same Subnets i wskaż rodzaj dwukierunkowej translacji Whole Subnet
– Wpisz wirtualną adresację sieci zdalnej w polu Remote Network IP (w przykładzie 192.168.12.0) oraz jej maskę w polu Remote Network Mask (w przykładzie 255.255.255.0).
– W Translated Local Network wybierz lokalną podsieć dla której ma być wykonana translacja i wpisz wirtualną adresację sieci lokalnej (w przykładzie 192.168.11.0).

3. Status połączenia

Klient VPN:
W routerze przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> Connection Management.

Serwer VPN:
W routerze przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> Connection Management.
Zauważ, że zdalna podsieć jest taka sama jak WAN IP klienta VPN.