VPN Matcher Host-LAN

Zapoznaj się z przykładem Rozwiązywanie problemów z VPN.
Główne założenia przykładu:
– Serwer VPN i klient VPN znajdują się za NATem
– protokół VPN: OpenVPN
– autentykacja: nazwa użytkownika i hasło
– urządzenia wykorzystują certyfikaty stworzone przez router
– adres serwera VPN: brak publicznej adresacji na WAN
– adres klienta VPN: brak publicznej adresacji na WAN
– różne adresacje sieci lokalnych: serwer VPN 192.168.1.1 /24, klient VPN 192.168.2.X /24

1. VPN Matcher

Użycie VPN Matcher wymaga wcześniejszego:
utworzenia konta na portalu VPN Matcher
dodania urządzeń do portalu VPN Matcher

2. Konfiguracja serwera VPN

Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> VPN Matcher.
Zaznacz Enable, aby włączyć VPN Matcher.
Wklej Router List Key, który znajduje się w twoim koncie na portalu VPN Matcher.
W części NAT Detection kliknij przycisk Detect, aby zweryfikować czy środowisko pracy jest odpowiednie dla użycia VPN Matcher.
W części Group Device List:
– kliknij przycisk Get List, aby pobrać listę urządzeń
– kliknij przycisk Create Profile, aby utworzyć profil VPN
Po kliknięciu przycisku Create Profile:
– wybierz profil
– wpisz nazwę profilu
– wpisz nazwę użytkownika w polu Username (w przykładzie ‚test’)
– wpisz hasło w polu Password (w przykładzie ‚test’)
Profil zostanie stworzony w VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User
Przejdź do zakładki System Maintenance >> Time and Date.Zweryfikuj ustawienia czasu routera.

Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> Remote Access Control.
Sprawdź czy jest włączona obsługa protokołu OpenVPN.
Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> OpenVPN -> General Setup.
Sprawdź ustawienia ogólne OpenVPN.
Wybierz Router generated certificates i kliknij przycisk GENERATE, aby router wygenerował certyfikaty.
Proces może potrwać kilka minut.
Po jego ukończeniu pojawią się certyfikaty.
Wygenerowane certyfikaty są zlokalizowane wCertificate >> Local Certificate oraz Certificate >> Trusted CA Certificate.
Przejdź do zakładki SSL VPN>> General Setup lub VPN and Remote Access >> SSL General Setup.
Wybierz certyfikat serwera.
Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> OpenVPN -> Client Config.
Stwórz profil konfiguracji klienta VPN, który zaimportujesz do SmartVPN.
Kliknij przycisk Export, aby wygenerować plik .ovpn.

3. Konfiguracja klienta VPN

Smart VPN Client w zakresie OpenVPN stanowi graficzny interfejs oprogramowania OpenVPN.

Zwróć szczególną uwagę na wersję klienta OpenVPN, gdyż oprogramowanie w wersji 2.5.x wykorzystuje OpenSSL 1.x.x, natomiast 2.6.x wykorzystuje OpenSSL 3.x.x, który może powodować problemy z połączeniem.
Jeśli podsiadasz router DrayOS4 (Vigor 2927, 2865, 2765, 2135) to możesz użyć klienta OpenVPN zarówno w wersji 2.5.x jak i 2.6.x.
Jeśli podsiadasz router DrayOS3/DrayOS4 (Vigor 3910, 2962) to możesz użyć klienta OpenVPN w wersji 2.5.x (wsparcie klienta OpenVPN 2.6.x od wersji firmware 4.4.3).
Jeśli podsiadasz router DrayOS3 (Vigor 3220, 2952, 2926, 2862, 2762, 2133, LTE200) to możesz użyć klienta OpenVPN w wersji 2.5.x.
Jeśli podsiadasz router Linux (Vigor 3900, 2960) to możesz użyć klienta OpenVPN w wersji 2.5.x.

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie OpenVPN zgodne z posiadanym routerem.

DrayTek Smart VPN Client możesz pobrać m.in. ze strony www.draytek.pl (Wsparcie>>Narzędzia).
Zainstaluj a następnie uruchom oprogramowanie.
Przejdź do zakładki Profile.
Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nowy profil.

W polu Typ wybierz OpenVPN.
Kliknij przycisk Improtuj i wybierz wygenerowany wcześniej plik .ovpn.
SmartVPN wypełni profil o dane zawarte w pliku .ovpn (m.in. algorytmy, certyfikaty).
W menu Opcje zaawansowane:
– zaznacz VPN Matcher
– wybierz adres MAC karty sieciowej, która znajduje się w twoim koncie na portalu VPN Matcher
– wklej klucz (Router List Key), który znajduje się w twoim koncie na portalu VPN Matcher
– kliknij przycisk Pobierz listę, aby w nowym oknie wybrać serwer VPN oraz zweryfikować czy środowisko pracy jest odpowiednie dla użycia VPN Matcher.
Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło.
Wybierz utworzony profil i kliknij Połącz.

4. Status połączenia

Klient VPN:

Przejdź do obszaru powiadomień paska narzędzi Windows.

Serwer VPN:

W routerze przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> Connection Management.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję