Dostęp do Internetu ADSL/VDSL (Neostrada Orange)

Dostęp do Internetu w technologii ADSL2+ oferuje do 20Mbps, natomiast w technologii VDSL2 do 80Mbps.

Przejdź do zakładki WAN >> General Setup.
Kliknij indeks WAN1.

Pozostaw DSL Mode na Auto, aby router wykonał detekcję typu łącza.
Włącz VLAN tag insertion dla VDSL2.
Wpisz wartość tagu 35 w polu Tag value oraz wartość priorytetu 0 w polu Priority.

Przejdź do zakładki WAN >> Internet Access.
Wybierz Access Mode PPPoE/PPPoA.
Kliknij przycisk Details Page.

Wybierz/wypełnij następujące pola:

 • zaznacz Enable
 • Multi-PVC Channel – wybierz kanał Channel 1
 • VPI – wpisz wartość 0
 • VCI – wpisz wartość 35
 • Encapsulation – wybierz enkapsulację LLC/SNAP ; Protocol – wybierz protokół PPPoE (lub Encapsulation  VC-MUX; Protocol PPPoA)
 • Modulation – wybierz modulację Multimode
 • MTU – wpisz wartość 1492
  Po ustanowieniu połączenia z Internetem wyznacz wartość MTU.
  Zapoznaj się z przykładem Jak wyznaczyć wartość MTU
 • Username – wpisz nazwę użytkownika usługi Neostrada
  Do oryginalnego loginu np. xxx@neostarda.pl nie dodawaj sufiksu /ipv6
 • Password – wpisz hasło użytkownika usługi Neostrada
 • PPP Authentication– wybierz uwierzytelnianie PAP or CHAP

Przejdź do zakładki Online Status >> Physical Connection.

Linia ADSL: 

Po prawidłowej synchronizacji ADSL Status jest na zielono (dodatkowo dioda DSL powinna świecić się na zielono).
Po prawidłowym uwierzytelnieniu WAN 1 Status jest na zielono.

W przypadku nieprawidłowej konfiguracji parametrów ADSL status WAN1 będzie na czerwono.
Jeśli wprowadziłeś nieprawidłowy login/hasło to w statusie WAN pojawi się informacja 
Error [Username or password error.]

Jeśli SNR spada do 6dB (minimalna wartość), pojawia się dużo błędów CRC, dochodzi do częstych zerwań synchronizacji to zapoznaj się z przykładem Jak dostosować wartość SNR na łączu ADSL.

Linia VDSL:

Po prawidłowej synchronizacji VDSL Status jest na zielono (dodatkowo dioda DSL powinna świecić się na zielono).
Po prawidłowym uwierzytelnieniu WAN 1 Status jest na zielono.

W przypadku nieprawidłowej konfiguracji parametrów VDSL status WAN1 będzie na czerwono.
Jeśli wprowadziłeś nieprawidłowy login/hasło to w statusie WAN pojawi się informacja Error [Username or password error.]