Jak wyłączyć interfejs LTE z automatycznego rozkładu obciążenia

Zapoznaj się z przykładami:
Algorytm działania Load Balance / Route Policy
Polityka tras

Główne założenia przykładu:
– WAN(Ethernet) i LTE działają równocześnie
– automatyczny rozkład obciążenie nie wykorzystuje interfejsu LTE

Przejdź do zakładki WAN >> General Setup.
Kliknij interfejs LTE.

Odznacz opcję Load Balance.
Active Mode Always On oznacza utrzymywanie aktywnego połączenia – łącze podstawowe.
Active Mode Failover oznacza aktywację połączenia w przypadku awarii – łącze zapasowe.
Opcja Load Balance służy do automatycznego rozkładu obciążenia.