Publiczna podsieć od ISP – wykorzystanie do celów Routingu (ARP Proxy)

Przykładowa adresacja: 1.1.1.0 /29, gdzie:
– 1.1.1.0 – adres sieci
– 1.1.1.1 – adres urządzenia dostawcy (brama dla routera Vigor)
– 1.1.1.2~6 – pięć adresów użytkowych
– 1.1.1.7 – adres rozgłoszeniowy (broadcast)
– /29 – maska podsieci 255.255.255.248.

Przejdź do zakładki WAN >> Internet Access.
Wybierz Access Mode Static or Dynamic IP, a następnie kliknij przycisk Details Page dla WAN1.

Wybierz/wypełnij następujące pola:

  • zaznacz Enable
  • zaznacz Specify an IP address oraz wpisz otrzymaną adresację od dostawcy

Przejdź do zakładki LAN >> General Setup.
Kliknij przycisk Details Page dla IP Routed Subnet.

Wybierz/wypełnij następujące pola:

  • zaznacz Enable
  • wpisz adresację jak dla WAN

Urządzenia w sieci lokalnej muszą mieć skonfigurowaną bramę domyślną na Vigor czyli w omawianym przypadku 1.1.1.2.