[VigorAP] Roaming wspomagany przez AP – minimum prędkości

Automatyczne przełączanie między AP jest możliwe jeśli nazwa SSID i zabezpieczenia są takie same na wszystkich VigorAP.
Domyślnie decyzję o przełączeniu (zmianie AP) podejmuje karta sieciowa klienta bezprzewodowego.
Urządzenia Vigor wspierają AP-assisted Client Roaming, aby wspomóc przede wszystkim starsze urządzenia, które przełączają się dopiero w przypadku całkowitej utraty sygnału pomimo znajdowania się w zasięgu AP o zdecydowanie lepszym poziomie sygnału.

Minimum Basic Rate oznacza natychmiastowe rozłączenie klienta jeśli jego aktualna prędkość łącza jest niższa niż skonfigurowane minimum.
Ponadto ramki beacon nie zawierają informacji o wspieraniu prędkości poniżej skonfigurowanego minimum.

Przejdź do zakładki Wireless LAN >> Roaming.
Określ minimalną akceptowalną prędkość łącza pomiędzy klientem a VigorAP np. 12 Mbps.

Jeśli pomimo spadku siły sygnału, a co za tym idzie prędkości połączenia,  karta sieciowa klienta bezprzewodowego nie przełączy się automatycznie do innego AP to w omawianym przykładzie przy prędkości poniżej 12Mbps VigorAP rozłączy klienta (Deauth Reason Code 8) i zablokuje możliwość jego ponownego połączenia przez kilka sekund. W tym czasie klient bezprzewodowy powinien przełączyć się do AP o silniejszym sygnale.

W logach pojawią się poniższe informacje:
[Roaming] Kick XX:XX:XX:XX:XX:XX (Link Speed : 6 Mbps)
[DrayRS] add XX:XX:XX:XX:XX:XX into block list
Send DEAUTH frame with ReasonCode(8) to XX:XX:XX:XX:XX:XX, called by drs_kick_and_block,
[DrayRS] remove XX:XX:XX:XX:XX:XX from block list

Zapoznaj się z przykładem Jak sprawdzić aktualną siłę sygnału oraz prędkość łącza klienta bezprzewodowego