[VigorAP] Tryb Mesh – kreator konfiguracji przez przeglądarkę

W grupie Mesh może znajdować się maksymalnie 8 urządzeń.
Zapoznaj się z przykładem [VigorAP] Tryby pracy

Główne założenia przykładu:

 • VigorAP(1):
  – tryb pracy: MeshRoot
  – nazwa sieci: DrayTek
  – zabezpieczenia: WPA2/PSK
  – bezprzewodowe połączenie z VigorAP(2) na częstotliwości 5GHz
 • VigorAP(2):
  – tryb pracy: MeshNode
  – nazwa sieci: DrayTek
  – zabezpieczenia: WPA2/PSK
  – bezprzewodowe połączenie z VigorAP(1) na częstotliwości 5GHz

Jak zalogować się do access pointa przez przeglądarkę ?

W VigorAP(1) przejdź do zakładki Quick Start Wizard.
Wybierz Mesh Root jako tryb pracy.
Kliknij przycisk Next Step, aby przejść do następnego kroku.

W polu WiFi Name wpisz nazwę SSID sieci bezprzewodowej, która będzie obowiązywać dla 2.4 GHz jak i 5GHz.
W polu WiFi Password wpisz klucz zabezpieczeń.
Kliknij przycisk Next Step, aby przejść do następnego kroku.

W polu Admin Password oraz Confirm Password wpisz nowe hasło administratora.
Kliknij przycisk Next Step, aby przejść do następnego kroku.

Kliknij przycisk Finish, aby zapisać podstawowe ustawienia i przejść do kreatora Mesh.

 

Włącz VigorAP, które mają być dodane do utworzonej grupy Mesh.
Upewnij się, że dodawane VigorAP mają ustawienia fabryczne (domyślnie VigorAP są w trybie MeshNode, dzięki czemu MeshRoot może dodać je do grupy automatycznie).

Kliknij Select, aby wybrać urządzenie.
W polu Device Name wpisz dowolną nazwę urządzenia.
Kliknij przycisk Apply, aby dodać urządzenie do Mesh wraz z podstawową konfiguracją WiFi.

Kliknij Finish, aby zakończyć pracę kreatora.
Przejdź do zakładki Mesh >> Mesh Status, aby sprawdzić status.