Limitowanie sesji

  • domyślny limit sesji 500
  • wyjątek stanowią 3 hosty (192.168.1.11 – 192.168.1.13), które mają limit sesji 1000

Przejdź do zakładki Bandwidth Management >> Session Limit.
Zaznacz Enable, aby włączyć limitowanie sesji.
W polu Default Max sessions wpisz domyślny limit sesji.
Dodaj zakres adresów, które mają mieć inny limit niż domyślny.
W tym celu:
– w polu Start IP wpisz początkowy adres IP
– w polu End IP wpisz końcowy adres IP
– w polu Maximum sessions wpisz limit sesji
– kliknij przycisk Add, aby dodać wpis na listę ograniczeń

Przejdź do zakładki Diagnostics >> Data Flow Monitor, aby zweryfikować liczbę sesji oraz limity.
Kolumna Sessions ukazuje liczbę aktywnych sesji dla danego IP / limit sesji dla danego IP.