QoS

Główne założenia przykładu:
– QoS dla obu kierunków ruchu
– dynamiczna rezerwacja 25% pasma dla HTTP, HTTPS
– łącze 50Mbps/5Mbps

Przejdź do zakładki Bandwidth Management >> Quality of Service.
Zaznacz Enable, aby włączyć QoS na konkretnym interfejsie WAN.
Wybierz kierunek BOTH, aby włączyć QoS dla ruchu przychodzącego i wychodzącego.
W polu Inbound Bandwidth wpisz przepustowość pobierania łącza.
W polu Outbound Bandwidth wpisz prędkość przepustowość wysyłania łącza.
Wpisz udział danej klasy w %.
Kliknij Edit, aby edytować parametry klasy.

Sprawdź przepustowość łącza za pomocą testów prędkości online np. www.speedtest.pl, www.speedtest.net
Zaleca się ustawienie 90~95% maksymalnej prędkości łącza, gdyż większość dostawców nie gwarantuje 100% deklarowanej prędkości.
Skonfigurowana przepustowość łącza jest traktowana przez Vigor jako prędkość maksymalna.

Rezerwacja pasma w klasie jest dynamiczna tzn. w przypadku braku ruchu w danej klasie pasmo jest dostępne w innych klasach.

W polu Name wpisz dowolną nazwę klasy.
Kliknij przycisk Add, aby dodać reguły.

Reguła dla HTTP:

Reguła dla HTTPS:

Przejdź ponownie do zakładki Bandwidth Management >> Quality of Service.
Kliknij Status, aby zweryfikować czy ruch jest prawidłowo klasyfikowany do stworzonej klasy.