VPN Backup

Routery Vigor oprócz opcji wysokiej dostępności oraz WAN failover, które zapewniają dostęp do Internetu aplikacjom o znaczeniu krytycznym, wspierają funkcję VPN backup.

Opcja zapewnia zapasowy tunel VPN na wypadek awarii połączenia podstawowego spowodowanego awarią łącza po stronie urządzenia inicjującego połączenie (klienta VPN) lub po stronie urządzenia odbierającego połączenie VPN (serwer VPN).

Funkcja zapewnia ciągłość dostępu do zdalnych zasobów poprzez tunel pomimo uszkodzenia łącza do Internetu.

VPN Backup

Zapewnij ciągłość dostępu do zdalnych zasobów sieci poprzez dostarczenie zapasowego tunelu VPN.

VPN Backup