Usuń wszystkie - Dodaj wszystkie +
Funkcjonalności
Typ
Web Smart
Zarządzalny
Porty
Ethernet [1 Gbps]
SFP/Ethernet Combo
Agregacja
PoE
Porty
Budżet mocy
VLAN
Tag-based
MAC-based
Management VLAN
Voice VLAN
Surveillance VLAN
Bezpieczeństwo
ACL
802.1x
IP Source Guard
Storm Control
DoS Defense
Option 82
Protokoły STP
STP
RSTP
MSTP
Zarządzanie Pasmem
QoS
Limitowanie Pasma
Multicast
IGMP Snooping
IGMP Querier
MLD Snooping
Monitoring
SNMP v1/v2c/v3
RMON
Port Mirror
Pozostałe
Centralne zarządzanie

Typ

VigorSwitch G2100
VigorSwitch G2100
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch P2100
VigorSwitch P2100
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2540x
VigorSwitch P2540x

Web Smart

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

Zarządzalny

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

Porty

VigorSwitch G2100
VigorSwitch G2100
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch P2100
VigorSwitch P2100
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2540x
VigorSwitch P2540x

Ethernet [1 Gbps]

VigorSwitch G2100
8
VigorSwitch Q2121x
8
VigorSwitch Q2200x
16
VigorSwitch G1282
24
VigorSwitch G2280x
24
VigorSwitch G2540xs
48
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
8
VigorSwitch PQ2200x
16
VigorSwitch P1282
24
VigorSwitch P2280x
24
VigorSwitch P2540x
48

SFP/Ethernet Combo

VigorSwitch G2100
2
VigorSwitch Q2121x
4
VigorSwitch Q2200x
4
VigorSwitch G1282
4
VigorSwitch G2280x
4
VigorSwitch G2540xs
6
VigorSwitch FX2120
12
VigorSwitch P2100
2
VigorSwitch PQ2200x
4
VigorSwitch P1282
4
VigorSwitch P2280x
4
VigorSwitch P2540x
6

Agregacja

VigorSwitch G2100
4
VigorSwitch Q2121x
8
VigorSwitch Q2200x
8
VigorSwitch G1282
8
VigorSwitch G2280x
8
VigorSwitch G2540xs
8
VigorSwitch FX2120
8
VigorSwitch P2100
4
VigorSwitch PQ2200x
8
VigorSwitch P1282
8
VigorSwitch P2280x
8
VigorSwitch P2540x
8

PoE

VigorSwitch G2100
VigorSwitch G2100
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch P2100
VigorSwitch P2100
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2540x
VigorSwitch P2540x

Porty

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
8
VigorSwitch PQ2200x
16
VigorSwitch P1282
24
VigorSwitch P2280x
24
VigorSwitch P2540x
48

Budżet mocy

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
140
VigorSwitch PQ2200x
400
VigorSwitch P1282
340
VigorSwitch P2280x
400
VigorSwitch P2540x
400

VLAN

VigorSwitch G2100
VigorSwitch G2100
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch P2100
VigorSwitch P2100
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2540x
VigorSwitch P2540x

Tag-based

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

MAC-based

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

Management VLAN

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

Voice VLAN

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

Surveillance VLAN

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

Bezpieczeństwo

VigorSwitch G2100
VigorSwitch G2100
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch P2100
VigorSwitch P2100
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2540x
VigorSwitch P2540x

ACL

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

802.1x

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

IP Source Guard

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

Storm Control

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

DoS Defense

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

Option 82

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

Protokoły STP

VigorSwitch G2100
VigorSwitch G2100
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch P2100
VigorSwitch P2100
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2540x
VigorSwitch P2540x

STP

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

RSTP

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

MSTP

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

Zarządzanie Pasmem

VigorSwitch G2100
VigorSwitch G2100
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch P2100
VigorSwitch P2100
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2540x
VigorSwitch P2540x

QoS

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

Limitowanie Pasma

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

Multicast

VigorSwitch G2100
VigorSwitch G2100
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch P2100
VigorSwitch P2100
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2540x
VigorSwitch P2540x

IGMP Snooping

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

IGMP Querier

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

MLD Snooping

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

Monitoring

VigorSwitch G2100
VigorSwitch G2100
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch P2100
VigorSwitch P2100
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2540x
VigorSwitch P2540x

SNMP v1/v2c/v3

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

RMON

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

Port Mirror

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

Pozostałe

VigorSwitch G2100
VigorSwitch G2100
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2121x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch Q2200x
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G1282
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2280x
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch G2540xs
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch FX2120
VigorSwitch P2100
VigorSwitch P2100
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch PQ2200x
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P1282
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2280x
VigorSwitch P2540x
VigorSwitch P2540x

Centralne zarządzanie

VigorSwitch G2100
 
VigorSwitch Q2121x
 
VigorSwitch Q2200x
 
VigorSwitch G1282
 
VigorSwitch G2280x
 
VigorSwitch G2540xs
 
VigorSwitch FX2120
 
VigorSwitch P2100
 
VigorSwitch PQ2200x
 
VigorSwitch P1282
 
VigorSwitch P2280x
 
VigorSwitch P2540x
 

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję