[VigorConnect] Przywracanie konfiguracji urządzeń

Spis treści:
Manualne przywracanie konfiguracji przez Dashboard w menu urządzenia
Automatyczne przywracanie konfiguracji przez Configuration Restore w menu system maintenance

Manualne przywracanie konfiguracji przez Dashboard w menu urządzenia

Wybierz urządzenie Vigor.

Przejdź do DEVICE MENU > Dahsboard urządzenia Vigor.
W sekcji Quick Tools kliknij Restore Last Config, aby VigorConnect przywrócił ostatnie ustawienia  dostępne w folderze urządzenia w SYSTEM MENU > Maintenance > File Manager.

Automatyczne przywracanie konfiguracji przez Configuration Restore w menu system maintenance

Przejdź do zakładki SYSTEM MENU > Maintenance > Configuration Restore.
W zakładce Restore Settings Profile znajduje się domyślny profil czasowy.
W zakładce Apply to Devices:
– wybierz urządzenie
– zaznacz Apply
– wybierz plik
– wybierz profil czasowy
Przy następnym połączeniu urządzenia Vigor do VigorConnect (domyślnie do 900 sekund) zostanie wykonana próba przywrócenia konfiguracji.