Jak określić IP, które będą mogły korzystać z przekierowania portów, otwartych portów, hostów DMZ

Zapoznaj się z przykładem Przekierowania portów / otwarte porty

Domyślnie Firewall w routerze Vigor nie blokuje ruchu z Internetu do przekierowania portów, otwartych portów, hostów DMZ zatem dowolne urządzenie z Internetu może korzystać ze zdefiniowanych profili NAT.

Metoda 1 – Port Redirection, Open Ports

W profilach przekierowania portów, otwartych portów określ obiekt źródłowego IP w polu Source IP, który jako jedyny będzie miał możliwość korzystania z tej reguły.

Stwórz obiekt IP.

Wybierz obiekt IP.

Metoda 2 – Port Redirection, Open Ports, DMZ Host

Utwórz reguły filtru IP dla kierunku WAN->LAN, aby filtrować ruch kierowany do przekierowania portów, otwartych portów, hostów DMZ.
Zapoznaj się z przykładami:
Filtrowanie ruchu WAN-LAN
Filtrowanie ruchu WAN-LAN na podstawie kodu kraju