Przekierowania portów / otwarte porty

Zapoznaj się z przykładem Rozwiązywanie problemów z przekierowaniem portów
Główne założenia przykładu:
– Usługa FTP jest dostępna lokalnie pod adresem 192.168.1.2 na porcie 21, a zdalnie pod dowolnym adresem WAN IP routera Vigor  na porcie 21
– Usługa HTTPS jest dostępna lokalnie pod adresem 192.168.1.2 na porcie 443, a zdalnie  pod dowolnym adresem WAN IP routera Vigor na porcie 443
– Usługa pulpitu zdalnego RDP jest dostępna lokalnie pod adresem 192.168.1.2 na porcie 3389, a zdalnie pod dowolnym adresem WAN IP routera Vigor porcie 3389

Jeśli chcesz przekierować ruch do usług FTP, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH to zmień domyślne porty do zarządzania routerem w zakładce System Maintenance >> Management oraz SSL VPN >> General Setup.
Zapoznaj się z przykładem Domyślne porty do zarządzania routerem

Jeśli chcesz przekierować ruch do usług VPN to wyłącz obsługę danego protokołu w zakładce VPN and Remote Access >> Remote Access Control.
Zapoznaj się z przykładem Przekierowanie VPN do serwera w sieci lokalnej

 

Metoda 1: Przekierowania portów

Opcja Port Redirection umożliwia ustawienie innego portu publicznego (port osiągalny w Internecie) oraz innego prywatnego (port osiągalny w sieci lokalnej).

Przejdź do zakładki NAT >> Port Redirection.
Kliknij dowolne  indeksy np. 1,2,3, aby stworzyć trzy profile dla usług FTP, HTTPS, RDP.

Profil dla FTP:

Profil dla HTTPS:

Profil dla RDP:

Metoda 2: Otwarte porty

Opcja Open Ports umożliwia ustawienie zakresu portów bez ich zmiany (port publiczny=port prywatny).

Przejdź do zakładki NAT >> Open Ports.
Kliknij dowolny indeks np. 1, aby stworzyć jeden profil dla usług FTP, HTTPS, RDP.