HotSpot Web Portal – kliknięcie przycisku

Zapoznaj się z przykładami związanymi z dostępem do Internetu dla gości
Dostęp bezprzewodowy dla gości
[VigorAP] Dostęp bezprzewodowy dla gości z użyciem VLAN

Główne założenia przykładu:
– urządzenia Vigor oferują dostęp do Internetu dla gości
– dostęp do Internetu wymaga zaakceptowania warunków po czym następuje przekierowanie na stronę hotel.xyz

Przejdź do zakładki HotSpot Web Portal >> Profile Setup.
Kliknij dowolny indeks np. 1.
Zaznacz Enable this profile, aby włączyć profil.
W polu Comments wpisz dowolny komentarz.
Wybierz metodę Click through, aby oferować dostęp do Internetu po kliknięciu przycisku.
W polu Captive Portal URL wpisz adres portalu np. portal.hotel.xyz
Jeśli zapytania DNS nie przechodzą przez router Vigor to upewnij się, że pod adresem domeny portalu jest adres IP routera.
Kliknij przycisk Save and Next, aby zapisać ustawienia i przejść do kolejnego punktu.
Określ wygląd strony portalu.
Kliknij przycisk Save and Next, aby zapisać ustawienia i przejść do kolejnego punktu.
Określ treść zdań, przycisków oraz warunków korzystania z portalu.
W polu Terms and Conditions Content zamiast tekstu możesz użyć html, aby odwołać się do innej strony np. <meta http-equiv=”refresh” content=”0; url=http://hotel.xyz/guest-wireless-terms-conditions/”>
Kliknij przycisk Save and Next, aby zapisać ustawienia i przejść do kolejnego punktu.

W sekcji Quota Management wybierz profil zarządzania limitami.
Domyślne limity możesz zmienić w Hotspot Web Portal >> Quota Management.
Zaznacz Enable dla HTTPS redirection, aby przekierowanie na stronę portalu działało również dla wywołania stron HTTPS.
Zaznacz Enable dla Captive Portal Detection, aby przekierowanie na stronę portalu działało dla stron sprawdzających dostępność Internetu np. http://www.msftconnecttest.com/redirect
W sekcji Landing Page After Authentication określ stronę lądowania.
Zapoznaj się z przykładem HotSpot Web Portal – strona lądowania
W sekcji Applied Interfaces określ interfejsy do których będzie stosowany HotSpot Web Portal.
Kliknij przycisk Finish, aby zakończyć pracę kreatora.
Strona portalu:

Podłącz pamięć USB do routera.
Przejdź do zakładki HotSpot Web Portal >> Users Information – Database Setup.
Zaznacz Enable database, aby włączyć bazę danych i zapisywać informacje o użytkownikach.


Przejdź do zakładki HotSpot Web Portal >> Users Information – User Info.
W przypadku metody Click through jako użytkownik wyświetlany jest adres MAC urządzenia.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję