Kilka podsieci LAN w oparciu o VLANy

VLAN (Virtual LAN) oznacza wirtualną sieć lokalną, która jest wydzielona logicznie z innej większej sieci za pomocą separacji portów oraz/lub tagowania.

Nietagowana ramka Ethernet:

Tagowana ramka Ethernet (802.1Q):

1. Zastosowania

Zastosowanie 1: cztery VLANy nietagowane

 • Pierwszy VLAN (nietagowany) tworzy port LAN P1 z adresacją podsieci LAN1 192.168.1.1/24
 • Drugi VLAN (nietagowany) tworzy port LAN P2 z adresacją podsieci LAN2 192.168.2.1/24
 • Trzeci VLAN (nietagowany) tworzy port LAN P3 z adresacją podsieci LAN3 192.168.3.1/24
 • Czwarty VLAN (nietagowany) tworzy port LAN P4 z adresacją podsieci LAN4 192.168.4.1/24
 • Komputery nie wspierają VLAN Tag
 • Opcjonalnie switche niezarządzalne podłączone do każdego z VLANów
 • Wszystkie urządzenia mogą się komunikować z Internetem

Przejdź do zakładki LAN>>VLAN.
Zaznacz Enable i wskaż odpowiednie relacje VLAN.
W przykładzie:
– port LAN P1 przynależy do podsieci LAN1 bez VLAN Tag
– port LAN P2 przynależy do podsieci LAN2 bez VLAN Tag
– port LAN P3 przynależy do podsieci LAN3 bez VLAN Tag
– port LAN P4 przynależy do podsieci LAN4 bez VLAN Tag

Każdy z portów LAN musi zostać przypisany przynajmniej do jednego, dowolnego VLANu.

Jeśli router wyposażony jest w interfejs bezprzewodowy to możesz wybrać SSID.

Zastosowanie 2: VLAN nietagowany + trzy VLANy tagowane

 • Pierwszy VLAN (nietagowany) tworzą porty LAN P1~P4 z adresacją podsieci LAN1 192.168.1.1/24, brak VLAN Tag
 • Drugi VLAN (tagowany – tag 2) tworzy port LAN P4 z adresacją podsieci LAN2 192.168.2.1/24
 • Trzeci VLAN (tagowany – tag 3) tworzy port LAN P4 z adresacją podsieci LAN3 192.168.3.1/24
 • Czwarty VLAN (tagowany – tag 4) tworzy port LAN P4 z adresacją podsieci LAN4 192.168.4.1/24
 • Komputery nie wspierają VLAN Tag
 • Wymagany switch zarządzalny podłączony do portu P4
 • Wszystkie urządzenia mogą się komunikować z Internetem

Przejdź do zakładki LAN>>VLAN.
Zaznacz Enable i wskaż odpowiednie relacje VLAN.
W przykładzie:
– porty LAN P1~P3 przynależą do podsieci LAN1 bez VLAN Tag
– port LAN P4 przynależy do podsieci LAN1 bez VLAN Tag oraz do podsieci LAN2 z VLAN Tag 2, podsieci LAN3 z VLAN Tag 3, podsieci LAN4 z VLAN Tag 4

Każdy z portów LAN musi zostać przypisany przynajmniej do jednego, dowolnego VLANu.
Nie włączaj opcji VLAN Tag, aby dany VLAN pozostał nietagowany.

Jeśli router wyposażony jest w interfejs bezprzewodowy to możesz wybrać SSID.

Pakiety przesyłane bezprzewodowo są nietagowane, ale router zachowuje relacje VLAN.

2. Adresacja

Przejdź do zakładki LAN>>General Setup.
Kliknij przycisk Details Page, aby zmienić adresację podsieci LAN.
W przykładzie podsieć LAN1 – 192.168.1.1/24.
W przykładzie podsieć LAN2 – 192.168.2.1/24.

3. Routing pomiędzy podsieciami

Przejdź do zakładki LAN>>General Setup.
W tabeli Inter-LAN Routing istnieje możliwość włączenia routingu pomiędzy podsieciami LAN.
Poniżej konfiguracja, która umożliwia przesyłanie danych pomiędzy podsieciami LAN1 i LAN2 w obu kierunkach.