[VigorSwitch] MAC VLAN w oparciu o adresy MAC

 • VigorRouter:
  – Podsieć LAN1 stanowi VLAN nietagowany na wszystkich portach
  – Podsieć LAN2 stanowi VLAN tagowany (VLAN ID 2) na porcie P4
  – Podsieć LAN3 stanowi VLAN tagowany (VLAN ID 3) na porcie P4
 • VigorSwitch:
  – Switch podłączony do portu P4 routera
  – Porty 1~24 w trybie Hybrid przynależące do VLAN 2 do podłączenia komputerów z podsieci LAN2 oraz VLAN 3 do podłączenia urządzeń z podsieci LAN3 na podstawie adresów MAC
  – Porty 25~28 w trybie Hybrid przynależące do wszystkich VLANów do podłączenia urządzeń, które wspierają tagowanie – router, switch, AP

1. Konfiguracja routera

Przejdź do zakładki LAN>>VLAN.
Skonfiguruj relacje VLAN.
Każdy z portów LAN musi zostać przypisany przynajmniej do jednego, dowolnego VLANu.
Nie włączaj opcji VLAN Tag, aby dany VLAN pozostał nietagowany.

Przejdź do zakładki LAN>>General Setup.
Skonfiguruj adresacje podsieci.

2. Konfiguracja switcha

Przejdź do zakładki Switch LAN >> VLAN Management >> Create VLAN .
Utwórz VLANy.
Domyślnie VLAN ID 1 jest nietagowany.

Przejdź do zakładki Switch LAN >> VLAN Management >> Interface Settings.
Zapoznaj się z przykładem [VigorSwitch] Ustawienia VLAN portów

W przykładzie porty 1~24 służą do podłączenia komputerów z podsieci LAN2 przynależącej do VLAN 2 oraz do podłączenia urządzeń z podsieci LAN3 przynależącej do VLAN 3 na podstawie adresów MAC.
Wybierz porty 1~24.
Wybierz tryb Hybrid.
Wpisz wartość 2 w PVID (Port VLAN ID) dla wybranych portów, aby ramki z urządzeń niezdefiniowanych na liście MAC VLAN były powiązane z podsiecią LAN2.
Jako VLAN nietagowany (Untagged VLAN) wybierz 2 oraz 3, aby ramki przesyłane do komputerów były nietagowane.

W przykładzie porty 25~28 do podłączenia urządzeń, które wspierają tagowanie – router, switch, AP.
Wybierz porty 25~28.
Wybierz tryb Hybrid.
Wpisz wartość 1 w PVID (Port VLAN ID) dla wybranych portów.
Jako VLAN tagowany (Tagged VLAN) wybierz 2 oraz 3, a jako nietagowany (Untagged VLAN) wybierz 1.
Domyślnie zarządzenie switchem odbywa się przez VLAN 1. Ustawienia Management VLAN znajdziesz w zakładce Switch LAN >> General Setup >> Management VLAN.

Przejdź do zakładki Switch LAN >> VLAN Management >> MAC VLAN >> MAC Group.
Dodaj adresy MAC do grupy MAC.
Maska 48 oznacza pojedynczy adres MAC.
Maska 24 oznacza OUI.

Przejdź do zakładki Switch LAN >> VLAN Management >> MAC VLAN >> Group Binding.
Dla portów 1~24 powiąż grupę adresów MAC z VLAN.

Przejdź do zakładki Switch LAN >> MAC Address Table >> Dynamic Learned.
Sprawdź do jakiego VLANu został przypisany wzkazany wcześniej adres MAC.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję