Jak włączyć zarządzanie routerem z Internetu

Routery Vigor domyślnie mają wyłączone zdalne zarządzanie z Internetu oraznie odpowiadają na ping z Internetu.

Przejdź do zakładki System Maintenance >> Management.
Włącz opcję Allow management from the Internet oraz wybierz protokół, który będzie wykorzystywany do zarządzania routerem z Internetu.
W sekcji ustawień portów do zarządzania Management Port Setup warto zmienić porty domyślne, które są najczęstszym celem ataków.
Zapoznaj się z przykładem Porty do zarządzania routerem

W sekcji ustawień Brute Force Protection warto włączyć ochronę przed atakami „brute force”, aby po kilkukrotnym nieudanym logowaniu (np. 5) następowało blokowanie IP na pewien czas (np. 300 sekund).
Zapoznaj się z przykładem Ochrona routera przed atakami brute force

Jeśli urządzenie z którego będziesz zarządzał routerem Vigor posiada stały publiczny adres IP to w sekcji Access List from the Internet możesz podać ten adres, aby zarządzanie routerem było możliwe tylko z niego.