Porty do zarządzania routerem

Spis treści:
Domyślne porty
Konfiguracja portów przez WebUI
Konfiguracja portów przez CLI

 

Domyślne porty

Routery Vigor wspierają następujące porty/protokoły do zarządzania:

  • Telnet: TCP 23
  • HTTP: TCP 80
  • HTTPS: TCP 443
  • FTP: TCP 21
  • TR-069: TCP 8069
  • SSH: TCP 22
  • SNMP: UDP 161

Konfiguracja portów przez WebUI

Przejdź do zakładki System Maintenance >> Management, aby zmienić domyślne porty do zarządzania.

Brak możliwości zmiany portu SNMP.

Port 443 jest również wykorzystywany przez SSL VPN. Możesz go zmienić w zakładce SSL VPN >> General Setup lub VPN and Remote Access >> SSL General Setup

Po zmianie domyślnego portu na inny przy wywołaniu należy po dwukropku wpisać aktualny port  192.168.1.1:XXXX

Konfiguracja portów przez CLI

Zapoznaj się jak zalogować się do urządzenia przez: TelnetSSH

Wydaj polecenie mngt ? aby sprawdzić dostępne podkomendy
DrayTek> mngt ?
% Valid subcommands are:
ftpport httpport httpsport sslvpnport telnetport sshport

Wydaj polecenie mngt httpport ? aby sprawdzić ustawienia portu HTTP
DrayTek> mngt httpport ?
%% mngt httpport <Http port>
%% Current setting is 80.

Wydaj polecenie mngt httpport XXXX aby zmienić port HTTP na XXXX.

Po zmianie domyślnego portu na inny przy wywołaniu należy po dwukropku wpisać aktualny port  192.168.1.1:XXXX