Logi debug

Czas pracy routera możesz sprawdzić w Online Status >> Physical Connection w System Uptime lub w Dashboard.

W pierwszej kolejności zaktualizuj firmware do najnowszej dostępnej wersji.
Przed zmianą wersji firmware wykonaj kopię ustawień.
Przykłady dotyczące Firmware .

Vigor 2962/3910

W przypadku samoczynnego restartu routera Vigor 2962/3910 przejdź do System Maintenance >> SysLog/MailAlert.
Kliknij przycisk  Download, aby pobrać logi debug.
Router może przesyłać logi debug automatycznie po skonfigurowaniu Mail Alert i włączeniu Debug Log.
Zapoznaj się z przykładem Alarm email

W przypadku wysokiego zużycia CPU routera Vigor 2962/3910 przejdź do Diagnostics >> Debug Logs i pobierz pełne logi debug.

Pozostałe routery np. Vigor 2135/2927

Poniższy opis nie dotyczy Vigor 2960/2962/3900/3910

Zapoznaj się z przykładem Wiersz poleceń CLI

W przypadku samoczynnego restartu routera wydaj polecenie sys ver dbg

Na obrazku poniżej widnieje informacja !!!Exception debug info is empty!!! , zatem jeśli nastąpił restart urządzenia to mógł on być spowodowany m.in:
– manualnym restartem
– zaplanowanym automatycznym restartem
– restartem wymaganym po wprowadzeniu ustawień
– aktualizacją firmware
– zanikiem prądu

Na obrazku poniżej widnieje informacja — firmware exception debug info— , zatem samoczynny restart urządzenia jest spowodowany przez niespójną konfigurację lub błąd firmware.

Sprawdź czy Firmware Version jest zgodny z CURRENT_VERSION (sformułowanie R, RC w CURRENT_VERSION można zignorować)
Jeśli wersje firmware nie są zgodne to znaczy, że debug log pochodzi z innej wersji firmware.
Użyj komendy sys ver dbg reset, aby wyczyścić obecny log.
Jeśli problem z samoczynnym restartem się powtórzy to wydaj ponownie polecenie sys ver dbg.

Router może przesyłać logi debug automatycznie po skonfigurowaniu Mail Alert i włączeniu Debug Log w System Maintenance >> SysLog/MailAlert.
Zapoznaj się z przykładem Alarm email