Logi debug

Przykład nie dotyczy Vigor2960, Vigor2962, Vigor3900, Vigor3910.

Czas pracy routera możesz sprawdzić w Online Status >> Physical Connection w System Uptime lub w Dashboard.

Router Vigor generuje logi debug podczas nieoczekiwanego samoczynnego restartu.

W pierwszej kolejności zaktualizuj firmware do najnowszej dostępnej wersji.
Przed zmianą wersji firmware wykonaj kopię ustawień.
Przykłady dotyczące Firmware .

Wiersz poleceń CLI

Zapoznaj się z przykładem Wiersz poleceń CLI

Wydaj polecenie sys ver dbg

Na obrazku poniżej widnieje informacja !!!Exception debug info is empty!!! , zatem jeśli nastąpił restart urządzenia to mógł on być spowodowany m.in:
– manualnym restartem
– zaplanowanym automatycznym restartem
– restartem wymaganym po wprowadzeniu ustawień
– aktualizacją firmware
– zanikiem prądu

Na obrazku poniżej widnieje informacja — firmware exception debug info— , zatem samoczynny restart urządzenia jest spowodowany przez niespójną konfigurację lub błąd firmware.

Sprawdź czy Firmware Version jest zgodny z CURRENT_VERSION (sformułowanie R, RC w CURRENT_VERSION można zignorować)
Jeśli wersje firmware nie są zgodne to znaczy, że debug log pochodzi z innej wersji firmware.
Użyj komendy sys ver dbg reset, aby wyczyścić obecny log.
Jeśli problem z samoczynnym restartem się powtórzy to wydaj ponownie polecenie sys ver dbg.

Mail Alert

Zapoznaj się z przykładem Alarm email

Przejdź do System Maintenance >> SysLog/MailAlert.
Włącz Debug log, aby router przesyłał je przez email po nieoczekiwanym restarcie.